Evidence budov

evidence!budov

V aplikaci Evidence budov jsou evidovány budovy univerzity. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním budova-p nebo budova-e.

Novou budovu lze přidat pomocí formuláře v úvodu stránky. V něm je nutné vyplnit název a označení budovy a zvolit areál, ve kterém se budova nachází. Volitelně lze doplnit fotografii budovy a její schéma ve formátu JPG. Zadané údaje se uloží stisknutím tlačítka .

Nabídku areálů je možné spravovat v aplikaci Evidence areálů.

Evidované budovy jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Seznam zobrazených budov lze omezit filtrem podle areálu, ke kterému náležejí. Kliknutím na ikonu  ve sloupci Místnosti je možné přejít do aplikace Evidence místností a zobrazit všechny místnosti v budově. Základní údaje o budově je možné upravit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Přes ikonu ve sloupci Budovy lze editovat atributy budovy.

Záznamy o budovách, které již nejsou využívány (např. došlo k jejich prodeji nebo demolici), je možné zrušit jejich označením a stisknutím tlačítka . Současně se zrušením budovy dojde ke zrušení všech místností evidovaných v této budově.

Při rušení budov a místností nedochází k vymazání záznamů z databáze. Záznamy jsou pouze označeny jako neplatné a nejsou dále nabízeny v aplikacích UIS.

Atributy budovy

  • Ulice, město, PSČ - umožňují vložit adresu budovy ve strukturované podobě.

  • Fakulta – pracoviště, které budovu spravuje.

  • Telefon – telefonní kontakt na vrátnici budovy.

  • Popis – stručný popis budovy.

  • Pasportizační kód – kód přidělený budově v pasportizačním systému. Jedná se o řetězec znaků, kde prvních dvě písmena jsou kód areálu (BA) a další dvě čísla jsou kód budovy (objektu) v rámci areálu (01) – např. BA01.

  • Kolej - atribut slouží k propojení zvolené budovy s kolejí. Využívá se v ubytovacím systému. Nabídku kolejí je možné spravovat v aplikaci Evidence kolejí.