Vyhledávání plateb za ubytování

Aplikace Vyhledávání plateb za ubytování slouží k vyhledávání plateb evidovaných v ubytování. Aplikace je přístupná uživatelům s právem ubyt-a.

Při vstupu do aplikace je zobrazen formulář pro zadání omezujících podmínek. Platby je možné vyhledávat dle různých kritérií jako variabilní symbol, číslo účtu, typ platby, atd. Po vyplnění formuláře a stisknutí tlačítka je zobrazen seznam plateb vyhovujících zadaným kritériím. V jednotlivých sloupcích seznamu jsou uvedeny identifikační údaje platby. Sloupec Napárováno obsahuje jméno studenta, kterému je platba přiřazena. Spárovanou platbu je možné odpárovat kliknutím na ikonu ve sloupci Odpárovat, čímž bude přesunuta do seznamu nespárovaných plateb za ubytování.

Ruční platby budou při odpárování automaticky vymazány.