Evidence kolejí

Aplikace Evidence kolejí slouží k evidenci ubytovacích zařízení. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním koleje-e.

Nový záznam se vkládá přes formulář, jehož obsahem je název kolejí; zkratka názvu kolejí; areál, do kterého koleje patří; obec, kterou je třeba dohledat pomocí tlačítka . Vyplněný formulář se musí uložit tlačítkem .

Ubytovací zařízení je založeno jako aktivní, lze s ním pracovat v aplikacích, studenti na něj mohou podávat žádosti. Kliknutím na ikonu ve sloupci Aktivní je možné daný záznam deaktivovat pro použití v aplikacích. Ze seznamu lze odebrat ty koleje, na které není podána žádná žádost o ubytování nebo na nich není nikdo ubytován. Přes sloupec Hlášení lze vstoupit do evidence a zadávání hlášení pro danou kolej.

Evidence hlášení

V této části aplikace lze spravovat texty zobrazované studentům při předubytování.

Nový záznam se vkládá přes formulář, jehož obsahem je povinné pole v jakém jazyce se hlášení zobrazuje - Text slovensky nebo Text česky; povinné pole Odkdy, kde se nastavuje datum, od jakého je hlášení platné; Dokdy je hlášení platné a povinné pole Úroveň hlášení. Z úrovní lze vybrat a nastavit buďto Upozornění a nebo Varování. Vyplněný formulář se musí uložit tlačítkem .

Pod formulářem je zobrazena přehledová tabulka, ve které jsou evidovaná aktivní i neaktivní hlášení dané koleje. Pokud je hlášení aktivní, je tento stav znázorněn ve sloupci Aktivní ikonou . Dále je v tabulce zaznamenáno odkdy dokdy se hlášení zobrazuje jako aktivní. Ve sloupci Úroveň se nachází ikona pro znázornění typu úrovně hlášení - Upozornění a Varování . Úpravu hlášení a nastavení opětovné aktivace lze provést ve sloupci Editace přes ikonu .

Prostřednictvím ikony ve sloupci Adresa je možné editovat adresu kolejí (odesílá se do CRŠ). Jednotlivé údaje adresy se vyplňují do příslušných polí. Obec se vyplňuje v závislosti na PSČ. Po zadání PSČ stiskněte tlačítko , které podle PSČ vyhledá příslušnou obec a část obce. Pokud je možností více, musíte vybrat z nabízených variant. Pokud pro zvolený stát nelze dohledávat podle PSČ je nutné obec vyplnit ručně.

Pravidla pro přidání kolejí

Pro správnou funkci je nutné dodržet následující pravidla pro zaevidování nových kolejí:

  • zaevidovat koleje v aplikaci Evidence kolejí;

  • založit záznam o budovách kolejí v aplikaci PasportizaceEvidence budov, přes ikonu ve sloupci Budovy nastavit atribut Kolej a tím tak vytvořit propojení budovy. Dále přes ikonu ve sloupci Místnosti založit místnost a nastavit jí kapacitu pro ubytování;

  • doplnit ceníky v aplikaci Ceník ubytování na kolejích.

Nyní jsou nově přidané koleje připraveny k poskytování služeb spojených s ubytováním v rámci evidence v UIS.