Evidence kolejních pokojů

Aplikace Evidence kolejních pokojů umožňuje u kolejních pokojů upravovat typ pokoje a jeho kapacitu. Aplikace je přístupná všem uživatelům s právem ubyt-s.

Po vstupu do aplikace je zobrazen přehled všech budov společně s celkovým počtem evidovaných pokojů a celkovou ubytovací kapacitou. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Pokoje je zobrazen detailní přehled pokojů s údaji o typu pokoje, kapacitě, počtu rezervovaných předubytování a aktuální obsazenosti míst. Kliknutím na ikonu u vybraného pokoje je možné upravovat typ pokoje a jeho ubytovací kapacitu. Změny je možné provádět individuálně pro každý pokoj, nebo hromadně výběrem pokojů a zvolením hromadné akce pod seznamem pokojů.

Při editaci kapacity pokoje je prováděna kontrola na aktuální počet ubytovaných studentů. Kapacitu pokoje tak není možné nastavit na menší hodnotu než je součet počtu ubytovaných studentů a rezervací. V případě zadání nulové kapacity se pokoj bere jako kolejní, ale není možné do něj ubytovávat. Změnu typu pokoje je možné provádět bez ohledu na aktuálně ubytované studenty.