Důvody rezervací pokojů na kolejích

Aplikace Důvody rezervací pokojů na kolejích slouží ke správě číselníku důvodů rezervací pokojů na kolejích. Seznam důvodů rezervací je nabízen v aplikaci pro rezervaci pokojů ze strany kolejí. Aplikace je přístupná všem uživatelům s právem ubyt-s.

Po vstupu do aplikace je zobrazen přehled evidovaných důvodů. Kliknutím na ikonu ve sloupci Upravit je možné zvolený důvod editovat. Pod tabulkou je k dispozici formulář pro založení nového důvodu. Nový důvod se založí vyplněním názvu a stisknutím tlačítka . Vybrané důvody je možné smazat jejich označením a stisknutím tlačítka . Důvod, který je již využit při rezervacích smazat nelze.

Vzhledem k tomu, že informace o rezervaci pokojů včetně důvodů rezervace se zobrazují ubytovacím referentkám v aplikacích pro ubytování a předubytování, je vhodné zadávat název důvodu co nejkratší.