Denní sazba pokuty

Prostřednictvím aplikace Denní sazba pokuty se eviduje fixní výše denní pokuty udělované studentům za pozdní platby v ubytování. Aplikace je dostupná uživatelům s právem ubyt-a.

Nová výše sazby se přidá prostřednictvím připraveného formuláře, do kterého se zadá nová výše sazby a den, od kterého tato sazba nabývá účinnosti. Datum platnosti sazby nelze zadat do minulosti. Vše se potvrdí stisknutím tlačítka . Současně se zadáním nové sazby pokuty dojde k nastavení odpovídajícího konce platnosti předešlé sazby. Historie vývoje sazeb je zobrazena v přehledové tabulce.