Sestavy na ubytovací pokladně

Aplikace Sestavy na ubytovací pokladně umožňuje tvorbu denních a měsíčních sumářů pro ubytovací pokladnu. Aplikace je dostupná osobám s právem ubyt-c.

Po vstupu do aplikace je zobrazen přehled měsíců zvoleného roku, ve kterých je evidována alespoň jedna platba za ubytování. Není-li některý z měsíců zobrazen, nebyla v tomto měsíci žádná platba evidována. Mesíční přehled plateb zobrazující platby za jednotlivé dny a koleje je dostupný po kliknutí na ikonu .

Prostřednictvím ikony umístěné ve sloupci Denní sumáře, lze zobrazit podrobný přehled plateb po jednotlivých dnech v měsíci. Ke každé platbě je kromě částky evidována i pokladní, která platbu zadala a rovněž i doba vložení platby. Zadává-li platby za ubytování více pokladních, je v horní části aplikace zobrazen filtr umožňující omezení výpisu plateb podle pokladní. Jsou-li pro rozlišení studentských domovů používány specifické symboly, je pod přehledem plateb zobrazen i sumář po specifických symbolech.

Měsíční i denní sumáře je možné exportovat do souboru pro další zpracování kliknutím na tlačítko , které je umístěné na konci seznamu.