Zjištění stavu žádosti o ubytování

Aplikace Zjištění stavu žádosti o ubytování zobrazuje stav žádosti o ubytování, tj. preferované a skutečně udělené koleje, body, na jejichž základě bylo ubytování přiděleno, body přidělené za jednotlivé algoritmy, adresu trvalého bydliště atd.

Stav žádosti o ubytování a jeho význam:

  • podána – žádost je podaná a zařazena ke zpracování;

  • vyhověno – koleje byly přiděleny;

  • zamítnuto – koleje nebyly v tomto akademickém roce uděleny;

  • stornovaná – žádost byla zneplatněna, správce administrativy kolejí ji může převést zpět do stavu podána.

Studenti, jejichž žádost o ubytování byla zamítnuta, mají možnost podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. Odvolání se podává vyplněním důvodu odvolání, případně připojením přílohy dokladující tento důvod a stisknutím tlačítka . Odvolání lze podávat pouze v období stanoveném milníkem Odvolání k žádosti o ubytování v harmonogramu akademického roku. Žádosti s odvoláním jsou předávány správci ubytování k vyhodnocení.