Finanční sestavy pro ubytování

Aplikace Finanční sestavy pro ubytování umožňuje tvorbu přehledů finančních toků pro jednotlivé koleje k aktuálnímu dni. Aplikace je dostupná osobám s oprávněním ubyt-b, ubyt-f nebo ubyt-s.

Po vstupu do aplikace je zobrazen přehled měsíců zvoleného kalendářního roku. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Podrobný přehled je zobrazen seznam kolejí, pro které lze po kliknutí na ikonu ve sloupci Přehled zobrazit měsíční sumář finančních prostředků. Podrobný přehled finančních prostředků po jednolivých dnech lze získat po kliknutí na ikonu ve sloupci Denní sumáře.

Zobrazený seznam finančních toků za vybraný měsíc je možné filtrovat za pomoci formuláře umístěného v úvodu stránky. V seznamu je zobrazováno jméno studenta, pokoj na kterém je student ubytován a částka za ubytování náležící pro daný pokoj. Dále je zobrazen součet všech plateb studenta, případně výše přeplatku nebo nedoplatku a také výše stanovené pokuty a jejího nedoplatku. Sestava je vhodná pro kontrolu finančních toků vůči údajům evidovaných v účetnictví.