Přehledy rezervovaných předubytování

Aplikace Přehledy rezervovaných předubytování zobrazuje seznam studentů a uchazečů se schválenou žádostí o ubytování na kolejích, kteří mají v rámci předubytování zvolen pokoj. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním ubyt-a.

Seznam je možné omezit podle různých kritérií – podle stavu studia, platby, studentského domova, fakulty, typu studia a ročníku. Omezující filtry obsahují pouze položky, kterým vyhovuje alespoň jeden student. Typicky, položka koleje obsahuje pouze ta zařízení, ve kterých je ubytován alespoň jeden student. Dále se může zvolit, zda budou do seznamu zahrnuti studenti ze Slovenské republiky, České republiky a ostatní zahraniční studenti.

Po stisknutí tlačítka je zobrazen seznam vyhovujících zadaným podmínkám. Ve sloupcích Odkdy, Dokdy je uvedena doba platnosti rezervovaného předubytování, sloupce KolejPokoj zobrazují kolej a pokoj, na který byla rezervace podána. Stav studia je zobrazen ve sloupci Stav studia, ve sloupci Stav zápisu je zobrazen stav zápisu do aktuálního období.

Datum Dokdy je možné ovlivnit nastavením milníku Konec rezervace z předubytování v odpovídajícím univerzitním období.

Kliknutím na ikonu ve sloupci Evidence se vstoupí do aplikace Evidence ubytování studentů. Ikonka ve sloupcích PrůkazkaVelký průkaz umožňuje individuální tisk ubytovací průkazky a velkého ubytovacího průkazu. Hromadný tisk je možný označením požadovaných studentů a stisknutím tlačítka pro tisk ubytovacích průkazek, resp. tlačítka pro hromadný tisk velkého ubytovacího průkazu. Tlačítkem , které je umístěno v dolní části stránky, lze zobrazený seznam exportovat do CSV souboru. Pro export vybraných studentů je určeno tlačítko . Prostřednictvím tlačítka je možné u vybraných studentů vymazat rezerovovaná předubytování.

Rezervace předubytování studentům, kteří si doposud nezažádali o rezervaci předubytování, mohou zadávat i kolejní referenti přímo v aplikaci Evidence ubytování studentů.