Přehled přeplatků a nedoplatků

Aplikace Přehled přeplatků a nedoplatků umožňuje tvorbu měsíčních přehledů přeplatků a nedoplatků pro jednotlivé koleje k prvnímu dni zvoleného měsíce. Aplikace je dostupná osobám s oprávněním ubyt-b, ubyt-f nebo ubyt-s.

Po vstupu do aplikace je zobrazen přehled měsíců zvoleného kalendářního roku. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Podrobný přehled je zobrazen seznam kolejí, pro které lze po kliknutí na ikonu ve sloupci Přehled zobrazit měsíční sumáře přeplatků a nedoplatků.

Zobrazený seznam je možné filtrovat za pomoci formuláře umístěného v úvodu stránky. V seznamu je zobrazováno jméno studenta, pokoj na kterém je student ubytován a částka předpisu za ubytování náležící pro daný pokoj. Dále je zobrazen součet všech plateb studenta evidovaných ve vybraném měsíci, případně výše přeplatku nebo nedoplatku za celou dobu ubytování.