Správa odvolání k žádosti o koleje

Aplikace Správa odvolání k žádosti o koleje slouží k hromadnému prohlížení a vyhodnocení podaných odvolání k žádostem o ubytování. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním koleje-e nebo koleje-z.

Po vstupu do aplikace je zobrazen seznam studentů se zamítnutou žádostí o ubytování, kteří si následně proti tomuto rozhodnutí podali odvolání. Pro každého studenta je ve sloupci Body zobrazen celkový počet bodů získaných v žádosti, sloupec Důvod odvolání obsahuje dodatečná vysvětlení, proč by mělo být studentovi v odvolání vyhověno. Připojil-li student k odvolání přílohu, je možné ji prohlížet po kliknutí na ikonu ve sloupci Příloha. Pomocí nabídky nad seznamem je možné seznam filtrovat dle jednotlivých skupin rozhodování.

Podaná odvolání je možné hromadně schválit nebo zamítnout pomocí tlačítek umístěných pod seznamem. Tlačítko slouží pro export zobrazeného seznamu odvolání do MS Excel. Prostřednictvím ikony ve sloupci Individuální správa lze přejít do aplikace Individuální manipulace se žádostmi.