Předubytování uchazečů

Aplikace Předubytování uchazečů umožňuje provádět rezervaci nebo změny v rezervaci ubytování na kolejích. Tuto rezervaci si uchazeči o studium provádějí sami v návratce ihned po té, co potvrdí svůj zájem o studium. Referentky by aplikaci měly využívat pouze k nestandardním změnám, platí pro ně stejné omezení jako pro uchazeče – předubytování nelze provést uchazeči, který nepotvrdil zájem o studium a kterému nebyla žádost o koleje kladně vyřízena. Aplikace je přístupná uživatelům s právem ubyt-a.

Období, ve kterém je možné předubytování provádět, je vymezeno milníkem Předubytování na kolejích pro uchazeče.

Po vstupu do aplikace je nutné dohledat uchazeče podle jména, rodného čísla nebo registračního čísla přihlášky. Následně se zobrazí seznam kolejí, ve kterých může být uchazeč předubytován. Seznam je v závislosti na pohlaví uchazeče omezen pouze na koleje s mužskými nebo ženskými pokoji, případně se smíšenými pokoji, jsou-li takové k dispozici. Kliknutím na ikonu ve sloupci Předubytovat se zobrazí nabídka pokojů. Ve sloupci Kapacita je uvedena kapacita pokoje, první z dvojice čísel udává aktuální počet volných míst, druhé číslo pak představuje celkovou kapacitu pokoje. Seznam předubytovaných osob je zobrazen ve sloupci Spolubydlící. Kliknutím na ikonu ve sloupci Předubytovat je možné podat rezervaci vybraného pokoje. Ikona je zobrazována pouze u pokojů, na nichž je volná kapacita pro předubytování a na kterých není uchazeč předubytován. Pro případnou změnu ve výběru pokoje stačí kliknout na ikonu u nového pokoje a rezervace bude převedena.

Pro případ, kdy je zapotřebí rezervaci pokoje zcela zrušit, je pod seznamem kolejí/pokojů zobrazeno tlačítko .

Období pro předubytování přijatých uchazečů o studium se řídí milníkem Předubytování na kolejích pro uchazeče.
Seznamy předubytovaných studentů může správce ubytování získat v aplikaci Přehledy rezervovaných předubytování.