Přehledy ubytovaných studentů

Aplikace Přehledy ubytovaných studentů zobrazuje seznam ubytovaných studentů, studentů, kteří změnili pokoj nebo internát, a studentů, kterým bylo ubytování ukončeno. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním ubyt-a.

Seznam je možné omezit podle různých kritérií – podle platby, studentského domova, fakulty, typu studia a ročníku. Omezující filtry obsahují pouze položky, kterým vyhovuje alespoň jeden student. Typicky, položka koleje obsahuje pouze ta zařízení, ve kterých je ubytován alespoň jeden student. Dále se může zvolit, zda budou do seznamu zahrnuti studenti Slovenské republiky, České republiky a ostatní zahraniční studenti.

Kliknutím na ikonu ve sloupci Evidence se vstoupí do aplikace Evidence ubytování studentů. Tlačítkem , které je umístěno v dolní části stránky, lze zobrazený seznam exportovat do CSV souboru. Pro export vybraných studentů je určeno tlačítko .

Prostřednictvím ikony ve sloupci Průkazka je možné individuálně tisknout ubytovací průkazku. Ubytovací průkazky je možné tisknout i hromadně označením studentů, pro které má být průkazka vytisknuta a stisknutím tlačítka . Stejným způsobem je možné tisknout i velké ubytovací průkazy.