Vyhodnocování extrabodových důvodů

Aplikace Vyhodnocování extrabodových důvodů slouží k hromadnému vyhodnocení návrhů extrabodových důvodů v žádostech o ubytování. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním koleje-e nebo koleje-z.

Po vstupu do aplikace je zobrazen seznam všech studentů a uchazečů, kteří v žádosti o ubytování uvedli návrh na přidělení extrabodů. Pro každého studenta je ve sloupci Body zobrazen celkový počet extrabodů, o které si student v návrhu zažádal. V následných sloupcích je tento součet rozdělen na dílčí kritéria. Význam těchto kritérií je uveden v legendě nad seznamem studentů.

Podané návrhy je možné hromadně schválit nebo zamítnout pomocí tlačítek umístěných pod seznamem. Prostřednictvím ikony ve sloupci Individuální správa lze přejít do aplikace Individuální manipulace se žádostmi.