Rezervace pokojů

Aplikace Rezervace pokojů umožňuje provádět rezervace pokojů ze strany kolejí v situacích, kdy je zapotřebí vyhradit určité množstí ubytovací kapacity pro zvlášní účely – např. pro zahraniční studenty, studenty nastupující do prvního ročníku, atd. Rezervovaná kapacita následně není přístupná studentům v aplikacích pro předubytování. Aplikace je přístupná všem uživatelům s právem ubyt-s.

Po vstupu do aplikace je zobrazen přehled všech budov společně s celkovým počtem evidovaných pokojů a celkovou ubytovací kapacitou. Ve sloupci Rezervace je zobrazen celkový počet rezervovaných lůžek na konkrétní koleji. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Rezervovat je zobrazen detailní přehled pokojů s údaji o typu pokoje, kapacitě a počtu ubytovaných a předubytovaných a také kapacitě, důvodu a době rezervace. Kliknutím na ikonu u vybraného pokoje je možné provádět individuální rezervaci pokoje. Rezervace lze provádět i hromadně výběrem pokojů a volbou hromadné akce pod seznamem pokojů. Důvody rezervace jsou přebírány z aplikace Důvody rezervací pokojů na kolejích.

Rezervace se zadává po jednotlivých lůžkách. Rezervovat je možné pouze pokoje, ve kterých je ve zvoleném univerzitním období volná kapacita s ohledem na počet ubytovaných studentů a evidovaných předubytování. Stav rezervace pokoje je indikován ikonou ve sloupci Rez.

Evidované rezervace je možné odebrat označením příslušného políčka ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka . Pro smazání všech rezervací evidovaných na pokoj postačuje označit políčko u příslušného pokoje (není třeba označit jednotlivé rezervace).

Pro budoucí studenty prvního ročníku, kteří si budou volit předubytování v aplikacích elektronické návratky je zapotřebí zarezervovat část ubytovací kapacity ještě před spuštěním předubytování současných studentů.