Přehled variabilních symbolů pro ubytování

Aplikace Přehled variabilních symbolů pro ubytování zobrazuje abecední seznam studentů s přiděleným variabilním symbolem. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním ubyt-a.

Zobrazený seznam lze prostřednictvím filtru v úvodu aplikace omezit dle období, typu uživatele (student/uchazeč) nebo stavu podané žádosti. Dále lze seznam filtrovat abecedně dle příjmení osoby. Pro další zpracování lze seznam vyexportovat do formátu CSV kliknutím na tlačítko , které je umístěné na konci seznamu.

Variabilní symbol je studentům přidělován automaticky. Je to unikátní číslo platné po celou dobu studia, je atributem studenta jako osoby evidované v UIS. Jednou přidělený variabilní symbol není již nikdy použit, jeho životnost je rovna době studentova studia na SPU. Generováno je automaticky každých 15 minut studentům zapsaným do studia a s uděleným kladným nárokem na ubytování. Nastupujícím studentům je číslo přidělováno v okamžiku, kdy je jejich papírová přihláška vložena do UIS, e-přihláška je zařazena mezi tzv. papírové, papírová přihláška je kompletní a uchazeč má uděleno kladné rozhodnutí. Zaslaná platba za ubytování je automaticky spárována ve chvíli, kdy je uchazeč zapsán do studia, do té doby je uložena v zásobníku.

Variabilní symbol se tiskne na ubytovací průkazku a musí být součástí každé elektronicky provedené platby, jinak se platba automaticky v evidenci plateb nespáruje.

Pokud se stalo, že má student přiděleno více variabilních symbolů, může k zasílání plateb využít kterýkoliv. Platby se párují k jednomu identifikačnímu číslu, které je přiděleno každému uživateli UIS.