Rozložení startů předubytování

Aplikace Rozložení startů předubytování umožňuje uživateli s právem ubyt-s generovat individuální časy spuštění předubytování pro jednotlivé studenty.

Výpočet startů zajišťuje rozkladová funkce, která na základě vstupních parametrů a bodů udělených k žádosti o ubytování provede rozdělení studentů do skupin a každé z těchto skupin přidělí individuální čas startu. Aby bylo možné definovat parametry rozkladové funkce a provést rozložení startů, je nejprve nutné v univerzitním harmonogramu definovat začátek a konec předubytování nastavením milníku Předubytování na kolejích. Milník se vkládá do období, ke kterému se předubytování vztahuje.

Po vstupu do aplikace se prostřednictvím ikony ve sloupci Zvolit vybere období, pro které se mají starty předubytování definovat. Není-li ikona zobrazena, není s nějvětší pravděpodobností nastaven milník pro předubytování, na což také aplikace upozorňuje. Po výběru období je zobrazena tabulka s aktuálním nastavením rozkladové funkce. Nastavení parametrů a provedené rozložení startů je možné smazat označením příslušného políčka ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka . Podrobnější informace včetně grafu rozložení jsou k dispozici po kliknutí na ikonu ve sloupci Prohlížet. Nastavení parametrů je možné změnit kliknutím na ikonu ve sloupci Editovat. Význam jednotlivých položek formuláře je následující:

 • Univerzitní období – aktuálně zvolené univerzitní odbobí;

 • Typ akce – název typu akce, pro které jsou parametry rozkladové funkce definovány;

 • Start akce – počátek akce stanovený milníkem Předubytování na kolejíchv univerzitním harmonogramu vybraného období;

 • Konec akce – konec akce stanovený milníkem Předubytování na kolejíchv univerzitním harmonogramu vybraného období;

 • Začátek intervalu rozložení – počátek časového intervalu, ve kterém má být rozložení provedeno, přičemž konkrétní hodnota musí spadat do období milníku pro předubytování;

 • Konec intervalu rozložení – konec časového intervalu, ve kterém má být rozložení provedeno, přičemž konkrétní hodnota musí spadat do období milníku pro předubytování;

 • Minimum – dolní hranice získaných bodů v žádosti o ubytování, pro kterou má být rozdělení ještě provedeno. Studenti, kteří získali méně bodů, budou do předubytování vpuštěni hromadně jako poslední;

 • Maximum – horní hranice získaných bodů v žádosti, od které má být rozdělení prováděno. Studenti s vyšším bodovým ziskem jsou automaticky zahrnuti do první skupiny;

 • Odstup startů – stanovení rozestupu jednotlivých skupin studentů;

 • Funkce – výběr rozkladové funkce. Dostupné jsou:

  • Body ze žádostí o koleje – rozkladová funkce zohledňující body udělené v žádostech o ubytování;

 • Rozvrhnout pouze do pracovních hodin – parametr ovlivňuje, zda má být v jednom dni provedenou pouze v čase pracovních hodin nebo je možné využít celý 24 hodinový interval;

 • Generováno – datum posledního generování startů.

Nastavení se uloží stisknutím tlačítka , po jehož stisknutí je zobrazen graf startů podle uložených hodnot. Ten je možné srovnat s grafem naposledy generovaného rozložení. Dále je možné zobrazit tabulku vygenerovaných skupin s informacemi o čase startu, velikosti skupiny, kumulativním počtu studentů a kvantilu. Po stisknutí tlačítka bude proveden nový výpočet rozložení podle zadaných parametrů.