Evidence ubytování studentů

Aplikace Evidence ubytování studentů slouží k individuální správě studentů ubytovaných na kolejích. Zobrazuje údaje o studentech, jako je identifikace a stav studia, adresa trvalého bydliště, telefon, rodné číslo, číslo studentské karty, přidělený variabilní symbol, historii ubytování, seznam současných spolubydlících, evidovaná předubytování apod.

V ubytovací evidenci jsou k dispozici následující ikony ke správě ubytování:

 • Přehled plateb  – aplikace umožňuje sledovat doručené platby, případně provést párování nebo ruční doplnění platby. Platby studentů se párují automaticky na základě variabilního symbolu a bankovních výpisů vkládaných do ubytovacího systému přes aplikaci Vložení výpisu centrálního bankovního účtu.

  Variabilní symbolvariabilní symbol je studentům přidělován automaticky.
 • Pokuty  – aplikace slouží k evidenci a správě pokut udělených ubytovanému studentovi za přestupky vztahujících se k jeho ubytování na kolejích.

 • Ubytování  – aplikace umožňuje provést ubytování studenta, jeho přeubytování do jiného pokoje nebo ukončení jeho ubytování. V aplikaci se nachází aktuální stav a formulář pro provedení změny.

 • Tisk průkazky – kliknutim na ikonu se vytiskne ubytovací průkazka studenta jejíž součástí jsou udáje o studentovi a jeho aktuálním ubytování.

 • Velký internátní průkaz – kliknutím na ikonu se vytiskne ubytovací průkazka jejíž součástí jsou údaje o studentovi včetně adresy trvalého bydliště, místo současného ubytování včetně čísla pokoje, přidělený variabilní symbol (pokud má student vygenerováno více symbolů tiskne se ten, jehož číselná hodnota je nižší) a číslo občanského průkazu. Součástí výtisku je doklad o převzetí inventáře a klíče od pokoje.

 • Žádost o koleje  – aplikace umožňuje individuální podání žádosti o ubytování, její opravu, zamítnutí nebo stornování, dále umožňuje individuální uložení bodů za zvláštní důvody stanovené kritérii a generování vstupních proměnných kritérií. Podrobný popis je uveden přímo v aplikaci.

 • Poslat e-mail  – kliknutím na ikonu se zobrazí poštovní schránka UIS, přes kterou lze studentovi zaslat zprávu na jeho univerzitní e-mail.

 • Rozvrh studenta  – v průběhu výukové části studijního období zobrazuje osobní rozvrh studenta.

 • Poznámka  - umožňuje evidovat poznámku k osobě studenta, která se pak zobrazuje v části osobních údajů studenta.

V části Rezervovaná předubytování je zobrazeno rezervované předubytování studenta pro zvolený akademický rok. Nemá-li student předubytování zvoleno, je zobrazen formulář, pomocí kterého lze předubytování studentovi zadat.