Číselník standardních pokut

Aplikace Číselník standardních pokut slouží k definici číselníku standardních pokut, které jsou studentům udělovány za přestupky v ubytování. Tento číselník je následně využíván v aplikaci PokutyEvidenci ubytování. Aplikace je dostupná uživatelům s právem ubyt-a.

Nový druh pokuty se do seznamu přidá pomocí připraveného formuláře, kde je zapotřebí vyplnit název pokuty, její výši v eurech a stisknout tlačítko . Název pokuty musí být vždy unikátní.

Seznam všech standardních pokut je zobrazen v tabulce pod přidávacím formulářem. Prostřednictvím ikony ve sloupci Upravit je možné záznam pokuty upravit.