Přehled plateb za ubytování

Aplikace Přehled plateb za ubytování poskytuje přehled plateb za ubytování a přehled zaplacených měsíců za ubytování.

Platby zasílané na účet jsou párovány automaticky dle variabilního čísla, které je platné po celou dobu studia. Z doručené platby jsou postupně uspokojovány jednotlivé měsíce podle předepsaných částek, případně pokuty, pokud byly studentovi uděleny. Je-li stanoven měsíční poplatek například 50 € a na účet je zaslána částka 70 €, pak z této částky bude uhrazen aktuální měsíc a s 20 € bude částečně uhrazen poplatek z následujícího měsíce.

Při každé platbě dbejte řádného vyplnění údajů pro platbu!

V úvodu aplikace je uvedena informace, zda má student k dnešnímu dni uhrazeno ubytování. Sledován je i termín včasného doručení platby. Informace o datu splatnosti jsou uvedeny v aplikaci.

Dále je uvedena historie ubytování studenta (byl-li student již dříve ubytován) a platební údaje pro zaslání platby. Následuje výpis všech doručených elektronických plateb, včetně ručně vložených plateb a párovaných plateb. Výpis lze omezit pouze na platby realizované v období.

Poslední dvě tabulky obsahují výčet plateb za konkrétní měsíce ubytování a přehled všech pokut, které je student povinnen uhradit. Částky předepsané pro jednotlivé měsíce se mohou lišit podle toho, jak se mění cena za pokoj, případně, jak je student postupně přeubytováván.