Přehled obsazenosti lůžek

Aplikace Přehled obsazenosti lůžek umožňuje tvorbu sestav s přehledy volných a obsazených lůžek na jednotlivých kolejích, včetně seznamů ubytovaných a předubytovaných studentů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním ubyt-a.

Po vstupu do aplikace je zobrazen seznam kolejí včetně celkového počtu dostupných pokojů a lůžek. Kliknutím na ikonu ve sloupci Přehled je možné zobrazit podrobný přehled pokojů vybraného studentského domova. Sloupec Typ pokoje slouží k rozlišení mužského (M), ženského (Ž), nebo smíšeného pokuje. Ve sloupci Kapacita je uvedena celková ubytovací kapacita pokoje, počet ubytovaných studentů je uveden ve sloupci Obsazeno. Sloupec Předubytování zobrazuje počet rezervovaných předubytování na daném pokoji. Je-li na pokoji provedena rezervace ubytovací kapacity ze strany kolejí, je ve sloupci Rezervace uveden její důvod. Sloupec Lůžko je zobrazován dynamicky podle počtu ubytovacích míst na pokoji a obsahuje jména ubytovaných nebo předubytovaných studentů.

Seznam je možné omezit prostřednictvím filtru umístěného nad tabulkou podle stavu obsazenosti pokojů. Je-li studentský domov tvořen více budovami, je zobrazen i filtr pro omezení podle budov.

Prostřednictvím tlačítka umístěného na konci stránky je možné zobrazenou sestavu vytisknout.