Kompaktní telefonní seznam

telefonní seznam!kompaktníTelefonní seznam!kompaktní

Aplikace Kompaktní telefonní seznam umožňuje tisk kompaktních (zhuštěných) seznamů pro jednotlivá pracoviště, případně fakulty nebo pro téměř libovolné kombinace pracovišť. Obsahem výsledného telefonního seznamu jsou klapky a čísla kanceláří zaměstnanců, externistů a doktorandů zvolených pracovišť. Odkaz na seznam je umístěn v autentizované části Osobní administrativy v aplikaci Pracoviště.

Prvním krokem tvorby kompaktního telefonního seznamu je ujasnit si, jaký telefonní seznam má být vytištěn, resp. co má být jeho obsahem. Podle požadavku se pak vybere vhodná kombinace pracovišť a fakult, která následně povede k zobrazení jejich ústavů a oddělení. Volbou Tisknout i veřejné ostatní telefony je možné seznam seznam doplnit o ostatní veřejná telefonní čísla evidovaná na zvolených pracovištích. Výběr fakult a pracovišť se provede zatržením pole u názvu pracoviště a následným stisknutím tlačítka . Na základě předchozího výběru jsou nabídnuta oddělení nebo ústavy, které spadají pod zvolená pracoviště. Z těchto se buď provede další výběr a stisknutím tlačítka , nebo se kliknutím na tlačítko vytiskne telefonní seznam všech výše uvedených ústavů (oddělení). Telefonní seznam všech pracovišť univerzity se vytiskne použitím tlačítka .

Možné kombinace pracovišť se volí tak, aby měl výsledný seznam význam.