Brožura publikací

Aplikace Brožura publikační činnosti umožňuje tisk brožury publikací z vědecko-výzkumné činnosti.

Parametry tisku brožury je možné nastavit pomocí zobrazeného formuláře. Zvolit lze:

  • název brožury – implicitně je vyplněn název Publikační činnost, lze vložit jiný libovolný název;

  • odkdy–dokdy – období, kdy byly publikace vydány;

  • způsob členění brožury – bez členění, členění podle druhu publikace, pracovníka, projektu;

  • způsob řazení – podle citačního záznamu, podle názvu publikace;

  • jazyk – originální, slovenský nebo anglický jazyk;

  • druh publikace – lze zvolit, které druhy publikací bude brožura obsahovat;

  • rozsah údajů zahrnutých do brožury – lze zvolit, zda bude brožura obsahovat abstrakty, klíčová slova, rejstřík autorů, zda budou zahrnuty pouze kompletní publikace, či pouze publikace pracovníků daného pracoviště (nebude obsahovat publikace, kde správce není autorem publikace z daného pracoviště).

Kliknutím na tlačítko se brožura vytiskne do souboru PDF.

Brožuru publikací pro pracoviště lze vytisknout v aplikaci Pracoviště nebo pro projekt projekt v aplikaci Projekty. Tisk brožury publikací pro projekt je dále dostupný v Záznamníku výzkumníka.