Brožura publikací

brožura!publikacíBrožura publikační činnosti!pracoviště

Aplikace Brožura publikační činnosti umožňuje tisk brožury publikací z vědecko-výzkumné činnosti pro zvolené pracoviště (fakultu, ústav atd.).

Parametry tisku brožury je možné nastavit pomocí zobrazeného formuláře. Zvolit lze:

  • název brožury – implicitně je vyplněn název Publikační činnost, lze vložit jiný libovolný název;

  • odkdy–dokdy – období, kdy byly publikace vydány;

  • způsob členění brožury – bez členění, členění podle druhu publikace, pracovníka, projektu;

  • způsob řazení – podle citačního záznamu, podle názvu publikace;

  • jazyk – originální, slovenský nebo anglický jazyk;

  • druh publikace – lze zvolit, které druhy publikací bude brožura obsahovat;

  • rozsah údajů zahrnutých do brožury – lze zvolit, zda bude brožura obsahovat abstrakty, klíčová slova, rejstřík autorů, zda budou zahrnuty pouze kompletní publikace, či pouze publikace pracovníků daného pracoviště (nebude obsahovat publikace, kde správce není autorem publikace z daného pracoviště).

Kliknutím na tlačítko se brožura vytiskne do souboru PDF.

Brožuru publikací aktuálního období vybraného pracoviště lze vytisknout v aplikaci Pracoviště nebo pro daný projekt v aplikaci Projekty.