Pracoviště

Aplikace Pracoviště slouží k zobrazení všech pracovišť Slovenské zemědělské univerzity v Nitře a jejich základních informací, kterými jsou adresa, telefonní a faxové číslo, odkaz na webovou stánku a e-mail, jména vedoucích pracovníků. Další informace, které aplikace poskytuje, jsou seznam pracovníků, garantovaných předmětů v aktuálním období, vedených projektů, zveřejněných publikací, telefonní seznam atd.

Základní přehled pracovišť

Spuštěním aplikace se zobrazí základní informace o univerzitě a jejich fakultách. U každého jmenovaného subjektu jsou zobrazeny kontaktní informace a seznam funkcionářů. Dále jsou zobrazeny ikony vedoucí do dalších aplikací, ve kterých lze získat podrobnější informace o pracovišti.

Pracoviště

Zobrazuje seznam podřízených pracovišť a informace o nich.

Zaměstnanci 

Slo uží pro zobrazení seznamu zaměstnanců a externích pracovníků zařazených na daném pracovišti. Nejsou-li na pracovišti žádní pracovníci evidováni, ikona se nezobrazuje.

Garantované předměty 

Umožňuje zobrazení seznamu předmětů garantovaných/vyučovaných zvoleným pracovištěm zařazených do aktuálního a budoucích období. Nejsou-li na pracovišti žádné předměty evidovány, ikona se nezobrazuje.

Orgány orgány univerzity

Zobrazuje seznam orgánů zvoleného pracoviště a umožňuje zobrazit seznam jejich členů.

Studijní oddělení 

Zobrazuje kontaktní údaje studijního oddělení, úřední hodiny, seznam studijních referentech a proděkanů.

Telefonní seznamtelefonní seznam 

Ikona umožňuje zobrazit, případně vytisknout telefonní seznam vybraného pracoviště. Zobrazuje se pouze u pracovišť, u kterých lze telefonní seznam sestavit.

Projekty 

Ikona zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště. Nejsou-li na pracovišti žádné projekty evidovány, ikona se nezobrazuje.

Publikace 

Ikona zobrazuje seznam publikací zvoleného pracoviště. Nejsou-li na pracovišti žádné publikace evidovány, ikona se nezobrazuje.

Brožura publikací 

Slouží k tisku brožury publikační činnosti pro zvolené pracoviště.

Závěrečné práce 

Kliknutím na ikonku se otevře aplikace pro dohledání závěrečných prací pro zvoleného pracoviště. Nejsou-li na pracovišti žádné závěrečné práce evidovány, ikona se nezobrazuje.

Přehled vypsaných témat 

Ikona zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Nejsou-li na pracovišti témata vypsána, ikona se nezobrazuje.

Brožura Katalog předmětů 

Umožňuje sestavit a vytiskout brožuru předmětů pro zvolené pracoviště.

Brožura Studijní programy 

Umožňuje sestavit a vytiskout brožuru studijních programů pro zvolené pracoviště.

Učebny 

Umožňuje zobrazení areálů univerzity, jejich budov a učeben. Ikona se zobrazuje pouze u pracoviště typu univerzita.

Informace o univerzitě 

Slouží k zobrazení základních a kontaktních informací o univerzitě. Ikona se zobrazuje pouze u pracoviště typu univerzita.

Pro snadnější orientaci a pohyb na stránkách aplikace je každá stránka opatřena navigační lištou se seznamem pracovišť. Kliknutím na zkratku pracoviště v liště se zobrazí informace o požadovaném pracovišti.

Pod seznamem pracovišť v autentizované části Osobní administrativy je uveden odkaz na kompaktní telefonní seznam.

Stromový přehled pracovišť

pracoviště!stromový přehled

Záložka Stromový přehled pracovišť přehledně zobrazuje hierarchickou strukturu všechn pracovišť Slovenské zemědělské univerzity v Nitře. Kliknutím na název pracoviště se zobrazí podrobné informace o pracovišti.