Seznam garantovaných předmětů

předměty!garantované pracovištěm

Aplikace Seznam garantovaných předmětů poskytuje seznam všech předmětů garantovaných daným pracovištěm v aktuálním, případně budoucím období.

Pro každý předmět jsou uveden základní informace jako je kód a název předmětu a jeho garant. Uvedeno je rovněž období, ve kterém je předmět vypsán. Kliknutím na název předmětu nebo jeho kód lze zobrazit sylabus předmětu. Tlačítko umožňuje přejít do aplikace Brožura katalog předmětů, kde lze pro dané pracoviště tisknout brožuru s předměty garantovanými pracovištěm i s jejich sylaby, zařazením do studijních plánů a vyučujícími. Pokud jsou připraveny předměty pro výuku v následujících obdobích, jsou zobrazeny samostatně v další tabulce. Brožuru se sylaby nelze v tomto případě vytisknout.