Evaluace předmětů studenty

evaluace předmětů

Evaluace předmětu je zhodnocení vyučovaného předmětu z hlediska jeho náplně, přínosu studentům, stylu výuky, přístupu učitele k výuce apod. Aplikace Evaluace předmětů studentyevaluace předmětů!studenty umožňuje studentům vyjádřit se přes dotazník k výuce právě studovaných předmětů a prohlížet výsledky anket. Pro jedno studijní období může být vypsána pouze jedna anketa, která má stejné znění pro všechny předměty. Příslušnost předmětu ke zveřejněné anketě se určuje podle toho, která fakulta má předmět ve svém katalogu předmětů.

Všechny odpovědi studentů jsou anonymní, je pouze zaznamenáno, pro který předmět studenti anketu vyplnili. Tento údaj není v systému nikde jinde zobrazen a není přístupný ani vyhodnocovatelům ankety. Slouží pouze pro vnitřní potřebu, aby studenti nemohli vyplnit anketní lístek pro jeden předmět vícekrát.

Po spuštění aplikace kliknutím na ikonu  je nutné nejprve vybrat období a fakultu. Následně se zobrazí seznam předmětů studovaných ve zvoleném období. Názvy jednotlivých předmětů jsou aktivní, kliknutím na ně se zobrazí sylabus předmětu.

Číslo ve sloupci Odpovědělo označuje počet osob, které dotazník pro daný předmět již vyplnily. Za lomítkem je uveden celkový počet osob, které mohou dotazník pro daný předmět vyplnit (je to počet studentů, kteří mají v tomto období předmět zapsán).

Studenti, kteří vyplní anketu alespoň pro 50 % studovaných předmětů v daném období, získávají možnost přes odkaz Prohlížení výsledků anket prohlížet výsledky ankety pro všechny předměty vyučované v tomto období. Výsledky anket jsou zpřístupněny až po ukončení ankety.

Po uložení dotazníku stisknutím tlačítka není možné odpovědi měnit ani doplňovat, neboť u odpovědí není ukládán údaj o respondentovi.