Vyplacená stipendia

Aplikace Vyplacená stipendia umožňuje zobrazit přehled vyplacených stipendií za určitý časový úsek na zvoleném studiu. Podmínkou zobrazení je vyplacení stipendií a jejich vložení do UIS studijním oddělením.

Stipendia mohou být vyplácena pouze studentům s aktivním studiem a ještě tři měsíce po ukončení studia. U studentů s ukončeným studiem se stipendia vyplácí pouze za měsíce, ve kterých byli alespoň jeden den studentem. Stipendia jsou vyplácena bezhotovostně bankovním převodem na účet evidovaný v UIS. Vyplácena mohou být stipendia sociální, prospěchová, doktorská a další. Druhy stipendií, podmínky jejich přiznávání a způsob vyplácení stanovuje Stipendijní řád SPU.

Doktorská stipendia jsou vyplácena v rámci standardní doby studia. Pokud student v této době přeruší své studium, navyšuje se datum standardní doby studia o počet dní přerušení. Přerušení však musí začít před koncem standardní doby studia. Pokud student přestoupí na jiné doktorské studium, spočítá se počet dní předchozího studia (ze kterého toto vzniklo) a o tuto dobu se pro nové studium zkrátí standardní délka studia a to i s ohledem na přerušení během předchozího studia.