Podání elektronické žádosti na studijní oddělení

Aplikace Elektronické žádosti na studijní oddělení umožňuje zasílání elektronických žádostí na studijní oddělení. Žádost lze podat pouze v době aktivního studia. Dokud je žádost v rozpracovaném stavu (tj. než ji studijní oddělení přijme ke zpracování) je možné upravovat její znění, přidávat a upravovat přílohy. Pracovníci studijního oddělení jsou o podané žádosti informováni e-mailovou zprávou. Během zpracování žádosti lze sledovat její stav (převzata, schválena, zamítnuta).

Aplikace nabízí formulář pro vyplnění obsahu žádosti. Stisknutím tlačítka je žádost odeslána na studijní oddělení. Nad formulářem je uveden seznam doposud podaných žádostí. Je-li žádost ve stavu podána, je možné ji upravit nebo zrušit, u ostatních žádostí lze sledovat jejich podrobnosti.