Studijní výjezd

Aplikace Studijní výjezd umožňuje evidovat studijní pobyty nebo pracovní stáže studenta. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stup-p nebo zahranicni-b.

Po vstupu aplikace je zobrazeno vyhledávací pole pro individuální dohledávání studentů, do něhož se vepíše jméno studenta nebo jeho část (minimálně 3 znaky), či jeho ID, rodné číslo. Nebo se studenti dohledají přes čárový kód karty nebo její čip pomocí čtečky. Vyhledávání je možné omezit podle fakulty, na které student studuje a stavu studia. Seznam pracovišť obsahuje výčet fakult, na jejichž studenty má uživatel právo (většinou je to jedno pracoviště – fakulta, rektorát apod.) Aplikace si pamatuje poslední nastavení omezujících podmínek, proto je při dalším dohledávání není třeba nastavovat.

Stisknutím tlačítka je vypsán seznam všech studentů, kteří vyhovují zadanému řetězci (v případě dohledávání podle jména), případně nastaveným kritériím. Pro snadnější orientaci jsou jména opatřena barevnou značkou symbolizující fakultu, kde studují a identifikací studia). Kliknutím na jméno se otevře evidence studijních pobytů.

Má-li student na SPU evidováno více studií, zobrazí se karta studenta s přehledem jeho studií. Kliknutím na ikonu se zvolí požadované studium a přejde se do evidence studijních pobytů.