Aktualizovaný studijní plán

Aplikace Aktualizovaný studijní plán umožňuje studijním referentce prohlížet a případně editovat Aktualizovaný studijní plán za školitele a další osoby, které se na sestavení Aktualizovaného studijního plánu podílejí. Nemá však sloužit k suplování jejich práce. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Editace studijního plánu

Školitel

Školitel doktoranda má za úkol vložit do UIS jeho hodnocení - tedy sestavit Aktualizovaný studijní plán. Školitel své hodnocení vkládá v aplikaci Aktualizovaný studijní plán, kde jsou jednotlivé části Aktualizovaného studijního plánu podrobněji popsány. Závěrem pak školitel uvádí své doporučení k dalšímu studiu.

Předseda oborové rady

Oborová rada doktorského studijního programu vyjadřuje svůj souhlas nebo nesouhlas S aktualizovaným studijním plánem. Do informačního systému tyto údaje vkládá předseda oborové rady pomocí aplikace Aktualizovaný studijní plán - oborová rada, umístěné v Osobní administrativě v sekci Studijní systém. Přiřazení předsedy oborové rady studentovi probíhá v závislosti na studijním programu nebo zaměření, do kterého je student zapsán při zápise do studia. Dojde-li v průběhu studia u studenta k přestupu na jiný program nebo zaměření, přiřazený předseda se nemění.

Hodnocení se vkládá do připraveného formuláře. Dále se zadá datum, ke kterému je vyjádření vkládáno. V poli Zadal je uvedeno jméno předsedy oborové rady. Ve výjimečných případech je zde možné předsedu změnit. Vložené údaje je nutné potvrdit tlačítkem .