Ukončení studia

Prostřednictvím aplikace Ukončení studia lze individuálně ukončit zvolené studium. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Hromadně vyřazování studentů umožňuje aplikace Hromadné vyřazování studentů.

Pro ukončení zvoleného studia se z nabídky Nový stav studia vybere kód ukončení a do pole Ukončit ke dni se vloží datum, ke kterému se studentovi studium ukončuje. Datum ukončení nesmí být starší než datum posledního sběru matriky. Pomatrikové změny mohou provádět pouze uživatelé s oprávněním matrika-b. Zadané hodnoty se potvrdí tlačítkem , čímž dojde k ukončení studia.

Pokud to daný kód ukončení umožňuje, lze v aplikaci vytisknout dopis Rozhodnutí o ukončení studia. V případě ukončení studia kódem 69 je nutné před tiskem dopisu o ukončení do zobrazeného políčka zadat datum doručení výzvy k zápisu, které se v dokumentu tiskne. Před tiskem dopisu o ukončení studia kódem 73 je nutné do zobrazeného políčka zadat důvod vyřazení ze studia, který se v dokumentu tiskne. Pokud není důvod vyplněn, tiskne se do dopisu univerzální text. V případě ukončení studia kódem 74 a tisku rozhodnutí o ukončení studia se volí varianta rozhodnutí – zrušení studijního programu a nepřijetí nabídky pokračovat ve studiu jiného programu nebo zrušení studijního programu.

Více o kódech studia.
Tisk rozhodnutí o ukončení studia je možný v aplikaci Tisk dokumentů.
Dojde-li k mylnému ukončení studia, lze studenta vrátit zpět do studia po kliknutí na ikonu Vrátit do studia. Student však nesmí být vyřazen ze studijní evidence.
V případě, že se studium ukončuje v době změn v zápisech, provede se odebrání rozvrhové akce cvičení, aby student neblokoval cvičení v předmětu. V průběhu semestru k odebrání studenta z rozvrhové akce nedochází.