Hromadné uznávání předmětů

Aplikace Hromadné uznávání předmětů umožňuje hromadně uznávat předměty z předchozích studií nebo aktuálního studijního plánu. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

V aplikaci se nejprve zvolí cílové období, do kterého mají být předměty uznány, a studium nebo plán, jež je zdrojem pro uznávané předměty a potvrdí se stisknutím tlačítka . Následně se zobrazí přehled všech předmětů, které student má ve zvoleném studiu na Slovenské zemědělské univerzitě v Nitře úspěšně ukončeny. Při volbě aktuálního studijního plánu jsou vypsány všechny předměty plánu. V seznamu se označí předměty, které mají být uznány. V případě potřeby lze upravit kreditovou hodnotu jednotlivých předmětů. Tlačítkem lze u označených předmětů vynulovat kredity a tlačítkem se načte zpět kreditová hodnota pro všechny předměty. U předmětů z aktuálního plánu je dále nutné vyplnit ukončení a výsledek. Označením pole ve sloupci Počítat kredity se určí, že se kredity za předmět mají započítat do aktuálního studijního období. Pole lze označit buď individuálně nebo tlačítkem , kterým se označí započítání všech předmětů v seznamu. Tlačítkem se všechny předměty odznačí. Pod seznamem se vyplní datum uznání a osoba, která uznání předmětů schválila, či provedla. Implicitně je nastaveno aktuální datum a osoba, která právě edituje studium. Předměty v seznamu lze hromadně vybrat nebo výběr zrušit a označit nebo odznačit započítávání kreditů.

Uznané předměty je následně možné spravovat v aplikaci Evidence uznaných předmětů.