Přestup mezi programy

Aplikace Přestup mezi programy umožňuje provést přestup studenta mezi různými studijními programy na fakultě nebo univerzitě. Přestup pro studenta znamená ukončení jeho původního studia a začátek studia v programu, do kterého přestupuje. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e. Pro přestup mezi programy všech fakult je zapotřebí mít právo přiděleno na celou univerzitu.

Pokud má u studia dojít pouze ke změně metody výuky nebo studijního zaměření, pak se přestup neprovádí! Pro změnu metody nebo zaměření se použije odpovídající aplikace v průběhu studia.

V úvodu aplikace je zobrazeno jméno studenta a jeho aktuální studijní program a místo studia. Následuje formulář, ve kterém se zvolí studijní program, na který se má přestup provést, studijní běh, případně zaměření v rámci nového studijního programu a zadá se datum, ke kterému se má přestup provést.

Údaje se potvrdí tlačítkem , po jehož stisknutí se zobrazí další část formuláře pro definování dalších údajů studia, na které student přestupuje. Zde se zvolí forma a stav nového studia, stav ukončení původního studia a správné studijní období, ve kterém bude nové studium začínat.

Po stisknutím tlačítka je zobrazen seznam předmětů, které student na původním studiu splnil (řádně odstudoval nebo mu byly uznány) a je možné je uznat do nového studia. Předměty, které mají být do nového studia uznány se označí zatržením příslušného políčka ve sloupci Ozn.. Stisknutím tlačítka je student přestoupen na nové studium.