Tisk zadání závěrečných prací

Aplikace Tisk zadání umožňuje tisk zadání závěrečných prací uživatelům s oprávněním stud-tisk-zadani, které se přiděluje na pracoviště, tj. uživatelé s přiděleným právem mohou tisknout zadání prací vedených pouze na pracovištích, ke kterým jim bylo přiděleno právo.

Zobrazit lze zadání aktuálně řešených prací nebo historických prací daného pracoviště nebo práce zvoleného vedoucího práce. Nabízena jsou pouze pracoviště, na kterých je vedená alespoň jedna závěrečná práce. Vedoucího práce lze dohledat podle jména nebo identifikačního čísla. Seznam dohledaných prací je možné omezit filtrem podle pracoviště (pokud má uživatel právo přiděleno na více jak jeden ústav), kompletnosti zadání, typu práce, případně dalšími filtry.

Tisknout lze pouze kompletně vložená zadání, taková zadání mají ve sloupci Stav ZP na první pozici žlutou ikonu, dále lze úplnost zadání zkontrolovat jejím zobrazením přes ikonu . Zadání se tiskne do souboru PDF:

  • hromadně – tisknutá témata se označí (individuálně nebo hromadně tlačítkem) a následně se tlačítkem vytisknou. Vygenerován je jeden soubor v němž jsou zadání řazeny abecedně podle příjmení autora práce.

  • individuálně – kliknutím na ikonu .