Plán absencí

absence pracovníků

Aplikace Plán absencí je vytvořena pro evidenci plánovaných absencí zaměstnanců a externích pracovníků na jejich pracovišti. Za plánovanou absenci se považuje dovolená, účast na školeních a konferencích apod. Tyto informace jsou uchovány především pro potřeby pracoviště, ale volbou příslušného atributu záznamu při jeho editaci mohou být využity jako informace pro ostatní uživatele UIS v rámci aplikace Lidé na SPU.

Záznamy absence jednotlivých pracovníků se tedy zobrazují všem zaměstnancům pracoviště. Vedoucí pracoviště může editovat i mazat záznamy svých zaměstnanců. Pracovníci mohou vkládat jen vlastní absence a opravovat nebo odebírat záznamy svých absencí, jejichž termín ještě neproběhl.

Aplikace není nijak propojena s evidencí docházky v ekonomickém systému.

Jak vložit nový záznam absence

Nový záznam nepřítomnosti na pracovišti se vloží přes formulář, ve kterém musí být vyplněny všechny položky. Jsou to:

  • odkdy, dokdy – vyjadřuje termín plánované nepřítomnosti;

  • důvod nepřítomnosti – například dovolená, konference, školení;

  • kontaktní spojení po tuto dobu – například telefon, e-mail;

  • zveřejnit v osobní stránce – ovlivňuje zveřejnění naplánované absence ostatním uživatelům UIS;

    • ano – absence bude zveřejněna ostatním přihlášeným uživatelům prostřednictvím aplikace Lidé na SPU, tedy v osobní stránce uživatele;

    • ne – absence bude zobrazena jen v aplikaci Plán absencí a budou ji moci sledovat jen zaměstnanci pracoviště.

Údaje vyplněné ve formuláři se uloží tlačítkem , záznam tak bude zařazen do tabulky všech absencí na pracovišti uživatele. Změnu uloženého záznamu lze provést přes ikonu  ve sloupci Upravit, ale jen u budoucích záznamů, ne zpětně. Stejná podmínka platí i u odebírání zaznamenaných absencí. Výjimku tvoří osoba vedoucího pracoviště, která může manipulovat se všemi záznamy absencí osob na pracovišti.

Při prohlížení absencí lze jejich seznam omezit jmenovitě na jednotlivé osoby, nebo všechny zaměstnance pracoviště a dobu absence.

Vyhledání volných kapacit

absence pracovníků!volné kapacity

Vyhledání volných kapacit lze využívat například v době prázdnin, kdy musí být na některých pracovištích zajištěna stálá přítomnost několika osob. Podle zjištěných záznamů si pak lze odvodit, kdy je a kdy není vhodné vzít si volno.

Pod tabulkou absencí je formulář pro dohledání volných kapacit v zadaných termínech. Zvolit lze některý z nabízených termínů v menu Termín, nebo vyplnit vlastní termín do pole Jiný termín – odkdy, dokdy. Termíny v menu jsou odvozovány od termínů s již zaznamenanými budoucími absencemi. Pokud má být použit předvolený termín, nesmí být v položce Jiný termín zadána žádná z hodnot (odkdy nebo dokdy). Pro vyhledání volných kapacit se klikne na tlačítko . V seznamu všech zaměstnanců pracoviště je graficky vyjádřena jejich naplánovaná absence.

V menu se nabízejí následující týdny, ve kterých je alespoň jedna evidovaná absence.