Nastavení

V záložce Nastavení si uživatelé mohou nastavit některé vlastnosti a chování svého poštovního systému v UIS. Pro přehlednost je nastavení rozděleno do několika záložek.

Základní nastavení

V této záložce lze nastavit některé vlastnosti poštovního účtu a chování poštovního systému. Například:

 • Odesílatel – umožňuje nastavit adresu, která se bude vkládat do odesílatele zprávy. Menu se zobrazuje v případě, že má uživatel přiděleno více poštovních adres.

 • Počet zpráv na stránce – zadané číslo určuje počet e-mailových zpráv, které se budou zobrazovat ve složce na jedné stránce.

 • Šířka pole odesílatel/příjemce a předmět zprávy – počet znaků - pole umožňuje nastavit šířku tabulky s příchozí poštou.

 • Formát zobrazení data doručení – umožňuje nastavit formát data ve výpisu zpráv. Formát se vybírá z roletkového menu.

 • Zakázat mazání do koše – smazané e-maily se automaticky ukládají a přesouvají do složky Koš, ze které je lze obnovit, nebo definitivně smazat. Zákazem mazání zpráv do koše se budou e-maily mazat okamžitě a nenávratně.

  Pokud je pošta stahována přes POP3 a v Poštovní schránce není nastaven zákaz mazání, dochází po stažení pošty k jejímu automatickému přemístění do složky Koš.
 • Vysypat koš automaticky každý den v noci – pokud je položka označena, bude se pravidelně každou noc vysypávat složka Koš.

 • Při ručním vysypání koše smazat také spam – současně s vysypáním koše se automaticky vymaže i obsah složky Spam.

 • Posílat seznam spamů určených ke smazání – umožňuje zasílání seznamů zpráv označených za spam, které jsou určené ke smazání.

 • Nepřeposílat spam – spamy doručené do Poštovní schránky nebudou přeposílány s ostatními zprávami.

 • Použít jméno odesílatele bez titulů – označením položky se bude vkládat do hlavičky e-mailu jméno uživatele schránky bez jeho titulů. Není-li položka označena, vkládá se jméno se všemi tituly.

 • Ukládat odeslanou poštu – označením položky se bude veškerá uživatelem odeslaná pošta ukládat do složky Odeslaná pošta.

 • Preferovat zobrazení HTML verze zpráv – po označení této položky se doručené HTML e-maily budou zobrazovat v HTML formátu. Jinak se budou zobrazovat jako prostý text.

 • Nezobrazovat symboly u zpráv v poštovních složkách – po označení této položky se nebude zobrazovat symbol sponky u zpráv s přílohou a symbol vykřičníku u systémových zpráv.

 • Nezobrazovat u zpráv datovou velikost e-mailu – po označení této položky se nebude v seznamu doručených zpráv zobrazovat velikost zprávy.

 • Nezobrazovat ve výpisu zpráv datum doručení e-mailu – po označení této položky se nebude v seznamu doručených zpráv zobrazovat datum doručení zprávy.

 • Nezobrazovat smajlíky v e-mailech – značky uváděné v e-mailech, které představují emotikonyemotikony!nezobrazovat v e-mailu (tzv. smajlíky), nebudou graficky zobrazovány.

 • Zalamovat odchozí poštu – po označení této položky se bude text zprávy zalamovat na 76 znaků na řádek, což usnadní čtení zprávy v některých poštovních klientech. Text systémových zpráv se zalamuje automaticky.

 • Barvy pro označování e-mailů a jejich význam – prostřednictvím barev je možné rozlišovat význam jednotlivých e-mailů. V menu se zvolí barva a do souvisejícího pole se uvede její význam. Zprávy se označují v jednotlivých složkách poštovní schránky.

 • Signaturapoštovní schránka!signatura – po stisknutí tlačítka se zobrazí pole pro zadání signatury. Signatura se automaticky připojí ke každé odesílané zprávě. Je možné vytvořit více signatur, jedna z nich se kliknutím na ikonu ve sloupci Impl. označí jako implicitní, ta je pak ve výběrovém menu formuláře pro sestavení zprávy předvybrána.

Veškeré změny na této stránce se musí potvrdit tlačítkem .

Vzdálené čtení pošty

V záložce Vzdálené čtení pošty lze nastavit stahování pošty poštovním klientem (Mozilla Thunderbird, MS Outlook) z poštovní schránky UIS pomocí protokolu POP3. Uvedeno je i doporučené nastavení poštovního klienta. Pro stahování pošty je nutné povolit zatržením pole Povolit vzdálené čtení pošty a následným kliknutím na tlačítko . Pro server příchozí pošty je nutno nastavit zabezpečené připojení SSL. Certifikát je podepsán certifikační autoritou UIS a pro správné fungování je nezbytné jej přijmout.

Rozdíl mezi IMAP a POP3: POP3 stahuje veškerý obsah poštovní schránky ze serveru do poštovního klienta v počítači. IMAP naopak zanechává veškerý obsah poštovní schránky na serveru a umožňuje prohlížení pošty přímo na serveru (ke schránce lze přistupovat z více počítačů, uživatelé ušetří čas i stahovaná data).
Pokud je v poštovním klientu nastaveno mazání stažených zpráv ze serveru, pak jsou zprávy automaticky přesouvány do složky Koš.

Zasílání upozornění

Tato záložka umožňuje nastavit zasílání informace o nově příchozí zprávě na jiný e-mail nebo mobilní telefon. Z menu lze vybrat typ zpráv, na než se má upozornění zasílat: všechny zprávy doručené do schránky, jen systémové zprávy nebo systémové zprávy bez zpráv z Dokumentového serveru a Správy úkolů (TODO). Do pole Cílová adresa se vyplní adresa, na kterou se budou zasílat upozornění o nových zprávách. Formát adresy pro jednotlivé operátory mobilních sítí jsou:

 • operátor T-mobile – login@t-zones.sk(nutná registrace na portálu www.t-zones.sk);

 • operátor Orange – login@orangemail.sk (nutná aktivní služba Orange world nebo Moj asistent, případně vytvořená volná registrace na www.orangeportal.sk).

Přesný tvar e-mailové adresy si ověřte u vašeho mobilního operátora.

Seznam všech adres, na které má být upozornění zasíláno je zobrazen v přehledové tabulce. Nepotřebné adresy je možné odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Správa složek

Složka Poštovní schránky je místo, kam jsou ukládány doručené, odeslané a případně smazané e-mailové zprávy. Každý uživatel má založeny základní složky:

 • Doručeno – složka obsahuje doručené zprávy.

 • Odesláno – složka obsahuje odeslané zprávy. Ukládání odeslaných zpráv se nastavuje v aplikaci NastaveníZákladní nastavení.

 • Koš – do složky se přesouvají mazané zprávy. Automatické vysypání koše nebo zakázání mazání do koše se nastavuje v aplikaci NastaveníZákladní nastavení.

 • Spam – do složky se automaticky ukládají zprávy, které jsou antispamovým systémem označeny za spam. Tento systém umožňuje filtrovat nevyžádanou poštu. E-maily jsou v této složce uchovány po dobu 14 dnů, poté jsou automaticky mazány.

 • Rozepsaná pošta – do složky se ukládají individuální zprávy, které uživatel při tvorbě zprávy uložil jako rozepsanou poštu.

Všechny složky jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Pořadí složek lze měnit pomocí šipek  a ve sloupci Poř.. Změna pořadí se promítne i v poštovní schránce. Přes ikonu lze změnit název příslušné složky. Prázdné složky je možné smazat tlačítkem . Automaticky založené složky mazat nelze.

Tlačítky , resp. pod seznamem složek lze složky jednorázově seřadit podle abecedy nebo implicitně podle původního systémového nastavení.

Nová složke se přidá pomocí formuláře v dolní části stránky. Do zobrazeného pole se vepíše název nové složky, pokud je podsložkou, zvolí se z nabídky její nadsložka a vše se potvrdí tlačítkem .

Přeposílání pošty

poštovní schránka!přeposílání pošty

V této záložce je možné nastavit přeposílání pošty z e-mailové schránky UIS na jiný e-mailový účet. Adresa účtu, na který se mají zprávy přeposílat, se vloží do pole E-mail a její potvrdí se tlačítkem .

Pokud má přeposílaná pošta zůstat uložena v poštovní schránce, pak se musí označit pole Přeji si přeposílanou poštu ukládat. Přeposílat lze všechny došlé e-maily nebo jen systémovou poštu, pokud se mají přeposílat všechny doručené zprávy, pak se označí pole Přeposílat všechnu došlou poštu.

Adresa, na kterou je pošta přeposílána je rovněž uvedena na úvodní stránce Poštovní schránky Informace o účtu, na který se pošta přeposílá, může být zveřejněna v osobní stránce uživatele v aplikaci Lidé na SPU. Zveřejnění se nastavuje v aplikaci Uživatelská nastavení v části Režim zobrazování údajů.

Zasílání pošty na jiný distribuční server se nastavuje přes aplikaci Doručování univerzitní pošty.