Nová zpráva

poštovní schránka!nová zpráva

Aplikace Nová zpráva umožňuje sestavit a odeslat individuální nebo hromadnou e-mailovou zprávu. Ve formuláři se typ zprávy volí označením jedné z položek – normální nebo hromadnou. Podle volby typu zprávy se mění položky formuláře.

Pro urychlení práce s adresáty je vhodné sestavit adresář osob v záložce Kontakty, případně seznamy příjemců v záložce Hromadné zprávy. Pak se adresáti volí z menu při psaní zprávy.

Normální zpráva

Po sepsání zprávy, vyplnění pole Předmět a adresy příjemce v poli Komu se e-mail odešle stisknutím tlačítka . E-mailovou adresu lze vepsat, nebo vybrat z menu a vložit kliknutím na . Je-li v kontaktech osoby uvedeno několik e-mailových adres, pak se po volbě adresáta automaticky nabídne menu pro výběr adresy.

Tlačítko umožňuje přerušit práci a rozepsanou zprávu uložit do složky Rozepsaná pošta.

Hromadná zpráva

Volba pro vytvoření a odeslání hromadné zprávy se zpřístupní až po sestavení alespoň jednoho hromadného kontaktu – seznamu příjemců – v záložce Hromadné zprávy. Hromadné zprávy může odesílat každý uživatel UIS, který si musí skupinu příjemců sestavit individuálně. Někteří uživatelé mohou mít přiděleno oprávnění k odesílání hromadných zpráv, což zpřístupňuje hromadný způsob sestavování skupin příjemců.

Text zprávy může být doplněn emotikonyemotikony (smajlíky), jejichž seznam je vedle pole pro vyplnění těla zprávy.

Pokud je v záložce NastaveníZákladní nastavení definována signatura, připojuje se ke zprávě automaticky, je-li signatur více, lze si před odeslání zprávy vybrat.

Soubor s přílohou se ke zprávěpoštovní schránka!zpráva s přílohou připojuje kliknutím na tlačítko . K jedné zprávě lze připojit více příloh, přičemž pro vložení další přílohy je nutné stisknout tlačítko . První příloha může mít velikostpoštovní schránka!příloha e-mailu!velikost do 8 MiB, druhá do 5 MiB a ostatní 1,5 MiB.

Ještě před odesláním zprávy je možné označit pole:

  • potvrdit přečtení pošty příjemcempoštovní schránka!potvrdit přečtení příjemcem – jakmile příjemce obdrží zprávu, odešle se odesílateli potvrzení o jejím přečtení;

  • zachovat text a předmět zprávypoštovní schránka!zachovat text a předmět zprávy – po odeslání zůstane předmět a text zprávy zachován. Vhodné při rozesílání stejné zprávy více jednotlivým adresátům;

  • zachovat adresátypoštovní schránka!zachovat adresáty – po odeslání zůstane pole Komu předvyplněno adresáty z předchozí zprávy. Tělo a předmět zprávy se smaže;

  • uložit odesílanou zprávu do zvolené složkypoštovní schránka!uložit odeslanou zprávu - zpráva je po odeslání uložena do zvolené složky, kde lze zprávu zpětně dohledat. Položka je implicitně zatržena, pokud se odznačí, zprávy se nebudou nikam ukládat;

  • přejít do poštovní schránky nebo zobrazit formulář pro sepsání další zprávy – po odeslání zprávy bude otevřena zvolená stránka.