Návratka k přihlášce ke studiu na SPU

Elektronická návratka k přihlášce ke studiu představuje soubor aplikací, s jejichž pomocí uchazeč doplňuje údaje nezbytné pro jeho nadcházející studium na SPU., podává žádost o ubytování na kolejích a předubytovává se.

V úvodu aplikace je zobrazena identifikce přihlášky, pro niž je návratka vyplňována. Zobrazena je fakulta a počáteční období budoucího studia uchazeče a typ přijímacího řízení (program a forma studia, do nichž byl uchazeč přijat). Pod těmito informacemi mohou být zobrazeny nejrůznější informace ze studijního oddělení, se kterými by se měl uchazeč pečlivě seznámit. Následují sekce s odkazy na vlastní aplikace elektronické návratky:

Potvrzení zájmu o studium

Aplikace slouží pro závazné vyjádření zájmu o studium ze strany uchazeče. Teprve po tomto úkonu lze používat ostatní aplikace elektronické návratky.

Poplatky

Tato aplikace poskytuje přehled poplatků souvisejících se studiem a informace pro jejich úhradu.

Volba typu karty

Umožňuje výběr typu identifikační karty, kterou student obdrží při nástupu do studia.

Průkazová fotografie

V této aplikaci vkládá uchazeč svoji osobní fotografii, kterou bude prezentován v informačním systému, případně dalších agendách.

Žádost o ubytování

Aplikce slouží pro elektronické podání žádosti o ubytování na kolejích a umožňuje sledovat stav jejího vyřízení.

Předubytování

Uchazečům, jímž bylo v žádosti o ubytování na kolejích vyhověno, umožňuje tato aplikace provádět výběr ubytovacího zařízení a pokoje, na kterém bude ubytován.

Informace o platbě

Aplikace poskytuje uchazečům informace o způsobu a výši úhrady poplatků spojených s ubytováním na kolejích

Změna hesla do systému elektronických návratek

Tato aplikace slouží uchazeči ke změně hesla do elektronické návratky.

Odhlášení ze systému návratek

Aplikace umožňuje bezpečné odhlášení z Univerzitního informačního systému.

V samém závěru aplikace je pak uveden odkaz na kontaktní formulář, jehož prostřednictvím lze v případě problémů zaslat dotaz na studijní oddělení, nebo jiné pověřené osoby.