Evidence orgánů univerzity

orgány univerzity!evidenceevidence!orgánů

Orgán je uskupení osob, které se společně věnují nějaké činnosti na fakultě nebo univerzitě. Každý orgán má zpravidla svého předsedu, dále mohou být evidováni tajemník, místopředseda a další členové. Aplikace Evidence orgánů univerzity slouží k evidenci a správě orgánů univerzity a jejich členů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním sif-a nebo organy-e.

Orgány je možné evidovat s vazbou na pracoviště, studijních program či zaměření nebo kvalifikační odbor. Stejným způsobem je členěna i aplikace na jednotlivé záložky:

Evidované orgány univerzity se zobrazují v několika aplikacích UIS. Například v aplikaci Pracoviště, Studijní plány. Informace jsou dále využívány ve Vědecko-výzkumném systému univerzity (životopisy, IGA), v agendách doktorských studií a závěrečných prací.