Správa číselníků místností

Pasportizace!číselník

Aplikace Správa číselníků místností je určena pro správu číselníků používaných v aplikaci Evidence místností pro rozlišení druhu a účelu použití evidovaných místností. Aplikace je přístupná uživatelům s právem provoz-a.

Účel

pasportizace!číselník!účel

Záložka Účel je určena pro správu číselníku účelů využivání místností (databázová tabulka RC_UCEL_MISTNOSTI). Nový záznam se do číselníku přidá vyplněním pole Název a stisknutím tlačítka .

Obsah číselníku je zobrazen v tabulce pod formulářem pro přidání nového záznamu. Jednotlivé záznamy je možné editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Nepotřebné záznamy je možné smazat jejich označením a stisknutím tlačítka . Pokud u některého záznamu zaškrtávací políčko chybí, namená to, že je daný záznam již přiřazen k některé místnosti a není možné jej smazat.

Druh

Pasportizace!číselník!druh

Záložka Druh je určena pro správu číselníku druhů místností (databázová tabulka RC_DRUH_MISTNOSTI). Nový záznam se do číselníku přidá vyplněním pole Název a stisknutím tlačítka .

Obsah číselníku je zobrazen v tabulce pod formulářem pro přidání nového záznamu. Jednotlivé záznamy je možné editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Nepotřebné záznamy je možné smazat jejich označením a stisknutím tlačítka . Pokud u některého záznamu zaškrtávací políčko chybí, znamená to, že je daný záznam již přiřazen k některé místnosti a není možné jej smazat.