Zadávání ručního průměru

Aplikace Zadávání ručního průměru slouží k ručnímu hromadnému doplnění studijních průměrů studentům, kteří své bakalářské studium absolvovali na jiné škole než na SPU. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním zahranicni-a.

V aplikaci se nejprve zvolí období a výběrové řízení, se kterým se má v aplikaci dále pracovat. Následně je zobrazen seznam studentů k zadávání. V seznamu jsou zobrazení pouze studenti účastnící se výběrového řízení, v jehož bodových kritériích je studijní průměr požadován. Průměr z předchozího studia lze zadat do pole Průměr a změny je nutno uložit stisknutím tlačítka . Ručně zadaný průměr je upřednostněn před průměrem vypočítaným z údajů evidovaných v UIS. Průměr lze vložit nebo změnit kdykoliv, ale správně má být nastaven před sestavením pořadníků. Seznam lze exportovat do MS Excel.

Individuálně lze průměr vložit v aplikaci Evidence přihlášek na výměnný pobyt.