Evidence splněných povinností (checklisty)

Aplikace Evidence splněných povinností (Checklisty) slouží k evidenci dokumentů dodaných studenty, kteří se účastní nebo zúčastnili studijního výjezdu. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním zahranicni-a.

V úvodu aplikace je zobrazen v formulář pro sestaví seznamu studentů podle zvoleného období pobytu, druhu dohody nebo stáže, případně fakulty studenta. Po stisknutí tlačítka je vypsán seznam studentů vyhovujících zadaným parametrům, kteří mají v daném období evidován studijní pobyt nebo pracovní stáž.

Jednotlivé sloupce seznamu jsou tvořeny dokumenty, které jsou pro výjezd/stáž v rámci daného druhu vyžadovány. U každého dokumentu je zobrazena ikona vyjadřující stav doložení dokumentu studentem ( vložen, nevložen), případně poznámka evidovaná k dokumentu. Dokumenty dokládá student příslušnému pracovníkovi zahraničního oddělení Pomocí odkazů nad seznamem lze v seznamu zobrazit informace o výjezdu studenta.

Strukturu dokumentů vyžadovaných pro jednotlivý druhy dohod/stáží a jejich pořadí se eviduje v aplikaci Správa dokumentů pro vyjíždějící studenty.

Zvláštním druhem dokumentu je bankovní spojení pro výplatu stipendia. Bankovní spojení s účelem pro zahraniční výjezd se vkládá v aplikaci Evidence bankovních spojení. Pokud student vloží své bankovní spojení, je automaticky přeneseno do checklistu spolu s informací, že bankovní spojení zadal, a do poznámky se uloží datum zadání spojení. Kliknutím na poznámku se zobrazí podrobnosti o bankovním spojení příslušného studenta.

Přes ikonu ve sloupci E-mail lze studentovi obeslat e-mailovou zprávu z poštovní schránky UIS.

Prostřednictvím ikony ve sloupci Změnit lze zaevidovat doložení některého z dokumentů pro daného studenta nebo upravit poznámku u dokumentu (zobrazuje se i studentovi). Provedené změny je zapotřebí uložit stisknutím tlačítka . O provedení změn je dotyčný student automaticky informován e-mailovou zprávou.

Tlačítkem , které je umístěno pod seznamem studentů, lze zobrazený seznam exportovat pro zpracování v MS Excel.

Jsou-li názvy dokumentů v seznamu studentů příliš dlouhé, lze záložce Přehled dokumentů v aplikaci Správa dokumentů pro vyjíždějící studenty k příslušným dokumentům doplnit jejich krátký název, který se v checklistech bude zobrazovat.