Evidence výběrových řízení

Aplikace Evidence výběrových řízení slouží ke správě výběrových řízení pro vyjíždějící studenty. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním zahranicni-r.

Výběrové řízení slouží k sestavení pořadníků studentů SPU žádajících o studijní pobyt v zahraničí. Pořadníky jsou sestavovány pro jednotlivé studijní jazyky. V jednom akademickém roce může probíhat několik na sobě nezávislých výběrových řízení s vlastními kritérii výběru studentů.

Výběrová řízení se zakládají pro každý akademický rok, ve kterém budou probíhat výjezdy studentů. Výběrové řízení se zakládá a nastavuje přes formulář v dolní části aplikace. Pro založení nového výběrového řízení je nutné mít založeno univerzitní období (zakládá univerzitní integrátor). Pokud období není založeno, tak se ve formuláři nenabízí. Zadané údaje je nutno potvrdit tlačítkem .

Seznam výběrových řízení je zobrazen v přehledové tabulce v úvodu aplikace. U každého výběrového řízení je zobrazen jeho název a období, pro které je výběrové řízení založeno. Tyto údaje lze změnit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit (období výběrového řízení lze měnit dokud, nejsou-li do výběrového řízení podány přihlášky). Seznam výběrových řízení lze omezit pomocí filtru nad seznamem.

Pro každé výběrové řízení musí být provedeno nastavení, a to ještě před spuštěním sběru přihlášek. Nastavení se provádí přes ikonu ve sloupcích Atributy, Dohody, Vymezení žadatelůBody, případně je možné nastavení zkopírovat z jiného výběrového řízení. Výběrová řízení, do kterých nejsou podány přihlášky a která nemají nastavena extrabodová kritéria, je možné smazat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Nastavení výběrového řízení

Nastavení je nutné provést ještě před spuštěním žádostí. Po zahájení výběrového řízení lze měnit pouze nastavení atributů výběrového řízení a vymezení žadatelů. Nastavení druhů dohod a nastavení bodů po spuštění měnit nelze.

Atributy výběrového řízení

Přes ikonu ve sloupci Atributy lze spravovat parametry výběrového řízení, mezi které patří (řazeno abecedně):

Datum ukončení sběru žádostí

Atribut slouží pro zadání data a času ukončení sběru přihlášek do výběrového řízení.

Bez zadaného data zahájení a ukončení se studenti nemohou do výběrového řízení přihlašovat a nemohou je přihlašovat ani pracovníci zahraničního oddělení.
Datum zahájení sběru žádostí

Atribut slouží pro zadání data a času zahájení sběru přihlášek do výběrového řízení.

Maximální počet jazykových mutací

Tímto atributem se nastavuje maximální počet cizích jazyků, které mohou studenti v přihlášce podávané do výběrového řízení zvolit.

Počet preferovaných škol

Atribut určuje maximální počet škol (zahraničních dohod), které může student v přihlášce podané do výběrového řízení zvolit.

Text souhlasu v přihlášce

Pole slouží pro vložení textu souhlasu, který musí student odsouhlasit při uzavření přihlášky do výběrového řízení. Není-li souhlas udělen, nemůže student přihlášku uzavřít. Není-li text souhlasu nastaven, udělení souhlasu není vyžadováno. Vkládá se samostatně v mateřském a anglickém jazyce.

Text zobrazovaný v nekompletní přihlášce

Pole umožňuje zadat text, který se zobrazuje studentům v aplikaci pro podání přihlášky v případě, kdy je jejich přihláška uzavřena a současně nekompletní. Není-li text zadán, zobrazuje se výchozí systémový text (Přihlášku je nutné vytisknout a doložit na zahraniční oddělení, jinak nebude zpracována.). Je-li do pole vložen text N/A, potlačí se i zobrazení výchozího systémového textu (není zobrazeno nic). Vkládá se samostatně v mateřském a anglickém jazyce.

Text zobrazovaný v přihlášce

Pole slouží pro vložení textu, který se bude zobrazovat studentům i referentkám v aplikaci pro podání přihlášky. Text se rovněž tiskne do přihlášky. Vkládá se samostatně v mateřském a anglickém jazyce.

Typ studia

Nepovinný atribut, jehož nastavením se ovlivňuje výběr škol při podávání přihlášek na výměnný pobyt. Pokud je typ studia nastaven, jsou v přihlášce studentovi nabízeny pouze školy tohoto typu dohody. Není-li atribut nastaven, není nabídka škol dle typu studia omezována.

Výběrové řízení pro fakultu

Povinný atribut, kterým se určí fakulta, ke které jsou vázány zahraniční dohody výběrového řízení. Pro tyto dohody je nutné mít nastavenu kvótu pro výjezd.

Zveřejnění výsledků

Atribut řídí zveřejnění výsledků výběrového řízení přihlášeným studentům. Možnosti jsou:

  • Výsledky nezveřejněny - výsledky výběrového řízení nejsou přihlášeným studentům vůbec dostupné;
  • Účastníkům zveřejněny vlastní výsledky - student vidí jen své výsledky z daného výběrového řízení;
  • Účastníkům zveřejněny všechny výsledky - student přihlášený do výběrového řízení vidí své výsledky i výsledky ostatních studentů přihlášených do daného výběrové řízení

Jsou-li výsledky zveřejněny, může si je student zobrazit v aplikaci Výsledky výběrového řízeníPortálu studenta. Atribut ovlivňuje pouze zobrazení pro studenty, zahraniční referentky vidí výsledky bez omezení.

Dohody pro výběrové řízení

Přes ikonu ve sloupci Dohody se pro výběrové řízení přiřazují druhy zahraničních dohod. Podle těchto druhů dohod bude omezen výběr partnerských škol, které si studenti budou moci zařadit do preferencí v přihlášce na výměnný pobyt.

Nový druh dohody se k výběrovému řízení přiřadí výběrem z nabídky Druh dohody a stisknutím tlačítka . Nabízeny jsou druhy dohod dle evidence v aplikaci Evidence druhů zahraničních dohod. Přiřazené druhy dohod jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Označené druhy dohod lze odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka . Změny v přiřazení druhů dohod lze provádět do spuštění výběrového řízení.

Vymezení žadatelů o výjezd

Nedílnou součástí nastavení výběrového řízení je vymezení skupiny studentů, kteří mohou do daného výběrového řízení podat přihlášku. Nastavení se provádí po kliknutí na ikonu ve sloupci Vymezení žadatelů.

Požadovaná skupina studentů se zvolí z nabídky a potvrdí se tlačítkem . Následně je nutné doplnit upřesňující parametry a vše potvrdit tlačítkem , čímž se skupina přidá do seznamu.

Pro jedno výběrové řízení může být přiřazeno několik různých skupin studentů. Spadá-li student alespoň do jedné z definovaných skupin, je mu výběrové řízení přístupné. Zrušení skupiny se provede jejím označením a stisknutím tlačítka Odebrat.

Tlačítkem lze označeným skupinám studentů zaslat hromadnou e-mailovou zprávu.

Extrabodová kritéria

Nastavení extrabodových kritérií pro výběrové řízení je podrobně popsáno v aplikaci Evidence kritérií extrabodů pro výběrové řízení.

Nastavení výběrového řízení kopií

Výběrové řízení lze nastavit zkopírováním nastavení jiného, již dříve založeného výběrového řízení. Postup je následující. Založí se nové výběrové řízení. Ve formuláři Kopírování výběrového řízení se v první nabídce zvolí výběrové řízení, ze kterého se má nastavení zkopírovat, ve druhé nabídce se zvolí nové výběrové řízení a stiskne se tlačítko .

Nastavení lze kopírovat pouze do výběrových řízení, pro která ještě nejsou nastavena bodová kritéria. Zkopírované údaje je vhodné zkontrolovat a upravit datum začátku a konce podávání přihlášek. Pokud se možnost kopírování vůbec nenabízí, neexistuje žádné výběrové řízení s nenastavenými bodovými kritérii.