Seznam pro záznam výsledků

Aplikace Seznam pro záznam výsledků umožňuje hromadné vkládání bodů za extrabodová kritéria zohledňovaná v rámci výběrového řízení. Body lze hromadně vkládat k extrabodovým důvodům důvodům typu maximální – ruční.

Po vstupu do aplikace se nejprve zvolí období a výběrové řízení, se kterým se má v aplikaci dále pracovat. V rámci výběrového řízení jsou dostupné seznamy studentů přihlášených do výběrového řízení a jejich přihláška je uzavřena a kompletní. Zvlášť se zobrazují seznamy pro každý jazyk, který studenti preferovali ve svých přihláškách. Seznam obsahuje jen studenty s kompletní přihláškou.

Body za extrabodová kritéria se vkládají ručně do polí v jednotlivých sloupcích. Struktura extrabodových kritérií odpovídá rozsahu určenému při definici extrabodových kritérií výběrového řízení v aplikaci Evidence výběrových řízení. V záhlaví sloupce je uveden název extrabodového důvodu a maximální počet bodů, které lze studentovi za kritérium udělit. Pokud je ukládána vyšší hodnota bodů, než je definováno, vypíší se nad tabulkou rodná čísla studentů, kterých se vyšší hodnota týká, a uloží se počet bodů odpovídající maximu bodů daného kritéria. Zadané body je nutno potvrdit tlačítkem . Jakmile jsou studentům body vloženy, lze přistoupit k vyhodnocení přihlášek v aplikaci Pořadníky pro výměnné pobyty.

Body lze vložit také importem souboru. Nejprve je nutné kliknutím na tlačítko stáhnout textový soubor obsahující seznam rodných čísel studentů a zkratku jazyka. Do souboru se doplní bodové hodnocení. Jednotlivé položky jsou ohraničeny uvozovkami a odděleny středníkem. Aby byl import bodů úspěšný, musí být tato struktura souboru zachována. Příklad struktury jednoho záznamu s doplněnými body je: "8802233924";"en";"50". Po vyplnění se soubor vloží zpět do UIS přes pole Soubor, ve kterém se dohledá potřebný soubor uložený v počítači a zvolí se kódování souboru (ISO 8859-2, IBM 852, UTF-8, Windows 1250). Před potvrzením jeho uložení je možné ovlivnit přepsání již uložených bodových hodnocení označením položky Přepsat body uživatelům, kteří je mají již nastaveny. Uložení bodů se projeví naplněním polí v posledním sloupci seznamu studentů. Případné chyby jsou vypsány.

Prostřednictvím tlačítek lze zobrazený seznam vytisknout nebo exportovat do souboru pro MS Excel.

Prosřednictvím tlačítka lze vybraným studentům zaslat e-mailovou pozvánku pro účast ve výběrovém řízení.

Záznam výsledků vícekolového výběrového řízení

Aplikace se používá i pro vkládání bodů pro postup z prvního do druhého kola výběrového řízení. Vícekolové výběrové řízení a jeho bodová kritéria se definují v nastavení extrabovových kritérií v aplikaci Evidence kritérií extrabodů pro výběrové řízení a to definicí extrabodových kritérií pro jednotlivá kola.

Při vlastním zadávání bodů se nejprve zadají body pro první kolo pro jednotlivé jazyky. Jakmile jsou body prvního kola vloženy, provede se vyhodnocení přihlášek v aplikaci Pořadníky pro výměnné pobyty.

Následně se přistoupí k zadávání bodů do druhého kola. V aplikaci se zvolí druhé výběrové kolo a jazyk. Poté je zobrazen seznam studentů, kteří vyhověli podmínkám prvního kola výběrového řízení a byli postoupeni do druhého kola. Kromě vložení bodů umožňuje aplikace zaslat e-mailovou pozvánku pro účast ve druhém kole. Jakmile jsou studenti ve druhém kole ohodnoceni, provede se vyhodnocení druhého kola a přidělení škol v aplikaci Pořadníky pro výměnné pobyty.