Akceptace nominovaných studentů

Aplikace Akceptace nominovaných studentů slouží k akceptaci nebo zamítnutí studentů nominovaných koordinátory nebo pracovníky zahraničního oddělení. Akceptace se týká zahraničních studentů žádajících o studium na SPU. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním zahranicni-c.

Po vstupu do aplikace se volí pracoviště a období, pro které se mají nominace zpracovávat. Seznam nominovaných studentů lze omezit podle instituce, druhu dohody, stavu a úseku nominace (semestr, akademický rok) a typu studia. Nastavení filtru se potvrdí tlačítkem . Význam sloupců seznamu:

 • Ozn. – pole pro označení studentů k akceptaci nebo zamítnutí akceptace.

 • Instituce – název instituce, ze které nominovaný student pochází.

 • Dohoda – druh dohody, na kterou byl student nominován.

 • Student – jméno nominovaného studenta.

 • Pohlaví.

 • E-mail – e-mailová adresa nominovaného studenta.

 • Typ studia – typ studia, na který byl student nominován.

 • Úsek – označení období, na které byl student nominován.

 • Stav – vyjadřuje stav nominace (nominován, akceptován, odmítnut).

 • Stav změněn – datum poslední změny stavu nominace.

 • Stav změnil – jméno osoby, která jako poslední změnu stavu nominace provedla.

 • Doplněny údaje – signalizuje, zda student doplnil povinné údaje. Údaje může doplnit i pracovník zahraničního oddělení ve sloupci Doplnit údaje.

 • Doplnit údaje – přes ikonu lze přejít do aplikace Doplnění údajů pro přijíždějící studenty, kde lze zobrazit, případně doplnit osobní údaje studenta. Ikona se zobrazuje pouze u studentů s akceptovanou nominací. Studenti si tyto údaje mohou vyplnit sami, termín pro vyplnění je dán milníkem studijního období Doplnění údajů přijíždějícími studenty. Pracovníci zahraničního oddělení s právem zahranicni-n mohou údaje doplňovat bez časového omezení, resp. do termínu odeslání matriky studentů, pak je možné údaje pouze prohlížet.

Možnosti akceptace

Studenti, kteří mají být akceptováni, se označí, zvolí se program a obor, do něhož budou potvrzením akceptace zapsáni, vyplní se datum nástupu a stiskne tlačítko . Číselník studijních programů obsahuje pouze programy zahraničního stupně (nastavuje se v aplikaci Evidence studijních programů), číselník studijních oborů je závislý na volbě programu. Datum nástupu do studia musí spadat do intervalu daného datem začátku a konce období, do kterého akceptace probíhá, a současně datum nástupu nesmí být dopředu více než šest měsíců.

Akceptací se student zapíše do studia, jsou mu vygenerovány logovací údaje, jazyk prohlížeče je nastaven dle státu jeho instituce, ve studijní evidenci je nastavena národnost a jsou vloženy jím vyplněné doplňující údaje.

Pomocí tlačítka je možné hromadně vytisknout dopisy o akceptaci pro označené studenty. Dopisy lze vytisknout pouze pro studenty, kteří se nacházejí ve stavu akceptován.

Období akceptace, které se tiskne na dopise o akceptaci je dáno milníkem Období pro výměnné pobyty. Není-li milník nastaven, bere se v úvahu milník Období.
Studentům ve stavu nominován lze nominaci zamítnout tlačítkem . Odmítnuté studenty je možné později akceptovat. Akceptovaným studentům nelze později akceptaci zamítnout.
Akceptované studenty lze dohledat a dále s nimi pracovat ve Studijní evidenci a dalších aplikacích.

V dolní části stránky jsou umístěna tlačítka k hromadnému odeslání zprávy. Před odesláním zprávy je možné zobrazit její obsah přes odkaz text e-mailu vedle příslušného tlačítka.

 • – stisknutím tlačítka se zašle e-mail s přihlašovacími údaji do UIS. Zaslán je všem studentům s akceptovanou nominací na e-mailovou adresu, kterou pro nominaci uvedli.

 • – stisknutím tlačítka se zašle e-mail s přihlašovacími údaji do UIS pouze označeným akceptovaným studentům. Obsah e-mailu je stejný jako u předchozího tlačítka.

 • – stisknutím tlačítka se zašle všem akceptovaným studentům informativní e-mail o termínu ukončení platnosti formuláře pro doplnění osobních údajů. Po tomto termínu studenti nemohou údaje sami doplňovat.

 • – stisknutím tlačítka se zašle informativní e-mail o termínu ukončení platnosti formuláře pro doplnění osobních údajů všem akceptovaným studentům, kteří ještě osobní údaje nevyplnili. Obsah e-mailu je stejný jako u předchozího tlačítka.