Bilance vyjíždějících a přijíždějících studentů

Aplikace zobrazuje přehled evidovaných výjezdů a příjezdů studentů podle jednotlivých partnerských univerzit. Uvedená data lze filtrovat podle státu, školy, kódu univerzity, druhu zahraniční dohody a podle univerzitního období. Ve skupině sloupců Výjezdy jsou zobrazeni studenti, kteří byli vybrání ke studijnímu výjezdu na zahraniční univerzitu, a kteří vyjeli studovat na zahraniční univerzitu. Ve skupině sloupců Příjezdy se zobrazují studenti, kteří byli nominovaní ke studiu na SPU, a kterým bylo založeno příslušné studium.

Význam sloupců s počty míst je následující:

  • Výběrové řízení – počet studentů, kteří prošli výběrovým řízením.

  • Výjezd – počet studentů, kteří vyjeli na zahraniční univerzitu.

  • Nominace – počet studentů, kteří byli nominováni na příjezd.

  • Založená studia – počet studentů, kteří mají založené studium.

  • Zaplněné kvóty – počet využitých semestrů dohromady všemi studenty.

  • Kvóta (výjezd/příjezd) – limit počtu semestrů, které můžou studenti dohromady využít k výjezdu/příjezdu na tuto/z této zahraniční univerzitu/y s tímto druhem zahraniční dohody v tomto univerzitním období.

Celý seznam lze tlačítkem exportovat do MS Excel.