Nominace studentů

Aplikace Nominace studentů slouží k nominování zahraničních studentů přijíždějících studovat na SPU v rámci uzavřených dohod. Nominaci studentů mohou provádět zahraniční koordinátoři, kterým je aplikace spuštěna automaticky, nebo pracovníci zahraničního oddělení s přiděleným právem zahranicni-n.

Vkládání nominací je možné pouze v období vymezeném milníkem Nominace přijíždějících studentů. Mimo toto období nominovat nelze. Pro uzavřená období lze prohlížet historii nominací studentů.

Nominaci lze provádět pouze na kompletní a aktivní dohody. V případě, že není nastavena dohoda a kvóta pro příjezdy pro požadované studijní období, nelze studenty nominovat. Aplikace na tuto chybu upozorní.

Kvóty spravuje zahraniční oddělení SPU v aplikaci Evidence zahraničních dohod. Nastavená kvóta je při nominaci kontrolována a není možné ji překročit.

Po vstupu do aplikace se nejprve volí období, instituce a typ studia s jazykem výuky. Následně se zobrazí stránka s přehledem nominovaných studentů. Výpis je rozdělen na studenty nové (dosud nejsou na SPU vedeni jako uživatelé systému) a již existující (již jsou v systému vedeni jako uživatelé). Uvedeny jsou údaje o studentovi a nominaci. Nominace studentů, které nebyly ze strany SPU dosud akceptovány, je možné zrušit zatržením políčka ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka . Pod seznamy je uvedena kvóta obsazených a volných míst.

Nového studenta lze nominovat pomocí formuláře v dolní části aplikace. Pokud student v minulosti nestudoval na SPU, zvolí se v položce Nominovaná osoba možnost nový uživatel a vyplní se osobní údaje nominovaného studenta. V opačném případě se zvolí možnost existující uživatel a požadovaný student se vyhledá v bázi uživatelů zadáním jména nebo jeho části do pole Uživatel a stisknutím tlačítka . Dále je zapotřebí uvést plánovanou dobu pobytu (semestr nebo akademický rok) a celkový počet semestrů vysokoškolského studia na domovské univerzitě před začátkem pobytu (vyplňuje se pouze číselná hodnota) a typ studia na domovské univerzitě před začátkem pobytu. Uvedené údaje je nutné potvrdit stisknutím tlačítka .

Akceptace nominovaných studentů se provádí v aplikaci Akceptace nominovaných studentů.

Historické nominace

Aplikace Nominace studentů umožňuje náhled na historické nominace studentů. Již v úvodní stránce aplikace je zobrazen seznam historických období, ve kterých je možné shlédnout seznamy nominovaných studentů. Zahraničním koordinátorům se zobrazují pouze historická období, ve kterých nominovali alespoň jednoho studenta.