Orgány při studijních zaměřeních

orgány univerzity!při studijních zaměřeních

V aplikaci Orgány při studijních zaměřeních se evidují všechny orgány univerzity s vazbou na studijní zaměření. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním sif-a nebo organy-e.

Nový orgán se založí pomocí formuláře na konci stránky, ve kterém se zvolí typ orgánu a zaměření, ke kterému má být orgán přiřazen. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Typy orgánů zobrazované v nabídce Orgán je možné spravovat prostřednictvím aplikace Evidence typů orgánů univerzity.

Evidované orgány jsou zobrazeny v přehledové tabulce, kde jsou řazeny podle svého názvu a identifikace zaměření, ke kterému jsou přiřazeny. Seznam je možné omezit pomocí filtru nad seznamem.

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Členové lze přejít do aplikace Evidence členů v orgánech univerzity kde je možné provádět správu členů příslušného orgánu.

Orgán, který nemá přiřazeny členy, lze smazatorgány univerzity!smazání jeho označením a stisknutím tlačítka . Orgány, které obsahují pouze historické členy, se označí jako zrušené a skryjí se.